Gitsestraat, 60
8800 Roeselare
Tel: 051 20 42 85

GSM Patrick: 0476 20 28 09

GSM Lowie: 0470 26 19 74

Fax: 051 20 55 65

BE 0536 970 818

info@funerarium-parmentier.be

Lid van VARU
(VARU gedragsregels)

Uitvaartzorg

U hebt steeds de vrije keuze van begrafenisondernemer, noch een rusthuis, noch een ziekenhuis of iemand anders kan u verplichten om een bepaalde begrafenisondernemer onder de arm te nemen, welke redenen ook worden aangewend.

Neem dan ook eerst en vooral contact op met uw vertrouwde begrafenisondernemer, zodat deze u van in het begin met correcte informatie kan bijstaan.

Bij een uitvaart komt heel wat kijken. We maken ruim de tijd vrij om rustig met u te overleggen. Dat kan bij u thuis of in de ontvangstruimte van ons funerarium.

We bekijken samen met u de mogelijkheden bij het organiseren van de uitvaart. Stap voor stap nemen we de praktische zaken met u door.

Vóór de uitvaart

Samen met u leggen we datum, tijdstip en plaats van de uitvaart vast. U kan kiezen voor de kerk, de aula in het crematorium of voor de afscheidsruimte op de begraafplaats.

We staan stil bij de uitvaartplechtigheid die u wil. Wenst u een godsdienstige, burgerlijke of vrijzinnige uitvaart ? Gaat het om een publieke uitvaart of een uitvaart in beperkte kring ? 

We helpen u bij het bij het opstellen van de rouwbrief en het herdenkingskaartje. Dit drukwerk verwerken we in onze eigen professionele drukkerij, wat heel wat tijdbesparend is. Indien u dit wenst, zorgen wij voor teksten en muziek.

Ook bespreken we met u de locatie en de aard van de koffietafel. Wil u graag een overlijdensbericht in de krant, dan zorgen wij daarvoor.

Alle formaliteiten vervullen wij voor u. Concreet gaat het om contacten met dokters, ziekenhuizen, rusthuizen, zorginstellingen, gemeentebesturen, parochies, crematoria, begraafplaatsen, parketten, enz...

Wij bespreken het contact met de eventuele uitvaartverzekering. Wij werken samen met alle verzekeringen.

U ontvangt van ons een brochure met alle mogelijke informatie over wat nog eventueel dient geregeld te worden na de uitvaart.

De uitvaart

Op de dag van de uitvaart begeleiden wij u van begin tot einde.

Bij uw aankomst aan de kerk of het crematorium wachten wij u op en begeleiden u tijdens de ganse duur van de plechtigheid, op een eenvoudige, onopvallende maar toch klassevolle wijze.

Wij zorgen voor een vlekkeloos verloop van de uitvaart en staan steeds tot uw dienst.

Na de uitvaart

Ook de dagen, weken of maanden na de uitvaart kan u nog altijd bij ons terecht voor info en advies.